werken op chemelot

Visie Chemelot 2025 goed op koers

Een jaar na de presentatie van de visie Chemelot 2025 heeft de chemie- en materialen community Chemelot grote stappen gezet om door te groeien tot de meest concurrerende en duurzame site van West Europa.

De sterrenhemel boven Chemelot wordt weer zichtbaar vanwege de vervanging van 17.000 lampen door energiezuinig LED verlichting, het acquisitieteam is volop in gesprek met een keur aan bedrijven en ook het Chemelot communicatieteam is volop aan de slag. Sekisui S-Lec vestigt het Europees onderzoekscentrum op Chemelot, Sabic bouwde een polypropeen proeffabriek op de Campus en DSM opende er het hypermoderne Solar Technology Laboratorium. En er wordt hard gewerkt aan het Chemelot Career Centre. Een jaar na de presentatie van de visie Chemelot 2025 heeft  de chemie- en materialen community Chemelot  grote stappen gezet om door te groeien tot de meest concurrerende en duurzame site van West Europa.

Robert Claasen, Executive Director Chemelot: “Chemelot is de chemie en materialen community in het zuiden van Nederland. Ruim 7000 mensen werken op Chemelot, over een paar jaar zijn dat er waarschijnlijk zo’n 10.000. Chemelot is een magneet voor talent, van studenten en PhD’s tot onderzoekers, operators, ingenieurs en specialisten. De 150 bedrijven en instellingen op Chemelot genereren een jaarlijkse omzet van 10 miljard Euro en hun business is gericht op verdere groei. Het is mooi om te zien dat de visie Chemelot 2025 nu al zijn eerste vruchten afwerpt. Dat pad blijven we volgen en versnellen om de ambitie om van Chemelot de meest concurrerende en duurzame Site van West-Europa te maken, gestand te doen.”

Onderstaand een kort overzicht van de huidige stand van zaken rondom enkele actiepunten vanuit het  visiedocument.

- Het communicatieteam is op sterkte. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Chemelot website, is onderzoek gedaan en inventariseert het team de specifieke communicatie behoeftes van de diverse stakeholders en worden de voorwaarden voor een moderne en transparante site en omgevingscommunicatie verder ingevoerd en uitgerold;
- De haalbaarheidsstudie voor het Brightlands Sustainable Technologies Center wordt later dit jaar afgerond;
- Het Chemelot acquisitieteam - voor zowel de Campus als het Industrial Park - is actief in gesprek met partijen
- Er is een nauwe samenwerking gerealiseerd tussen de Brightlands Chemelot Campus en de bedrijven op de site in het ‘Brightlands Innovation Factory’. Dit initiatie faciliteert een nog nauwere samenwerking tussen de Brightlands Chemelot Campus en de bedrijven op de site om elkaars competenties verder te versterken;
- Het Chemelot Career Center is opgericht, daarin hebben de diverse HR-onderdelen van  bedrijven op Chemelot de handen ineen geslagen om samen de juiste werknemers voor de juiste baan te vinden en talenten een mooie loopbaan te bieden op Chemelot, zowel in één bedrijf als tussen bedrijven onderling. Een aantal initiatieven worden inmiddels structureel afgestemd, opgepakt en gerealiseerd, zoals een talenten dag in het najaar en bemiddeling voor het invullen van vacatures;
- De duurzaamheidsagenda heeft de volle aandacht en wordt uitgewerkt aan de hand van diverse projecten zoals bijvoorbeeld Het Groene Net;
- De ontwikkelvisie van de campus om door te kunnen groeien zoals aangegeven in de visie is in de maak en het eerste deel (economische analyse) is diverse malen met de omgeving besproken. Er wordt nu onderzocht welke mogelijkheden er zijn en dit wordt verder uitgewerkt voor november 2017.  

Over Chemelot
Chemelot biedt directe werkgelegenheid aan ruim 7000 medewerkers met 60 nationaliteiten  en een minstens zo groot aantal aan indirecte werkgelegenheid. Mede door de uitwerking van de visie Chemelot 2025 zal de directe werkgelegenheid op Chemelot groeien van ruim 7000 in 2017 naar meer dan 10.000 medewerkers in 2025.

De activiteiten op Chemelot genereren een omzet van meer dan Euro10 miljard per jaar
Chemelot neemt ongeveer 20% van de chemiesector in Nederland voor zijn rekening.
Chemelot behoort tot de top 5 chemieclusters in Nederland.
Nederland is de nummer drie chemieproducent van Europa.
Jaarlijks wordt er een bedrag van 200 miljoen euro geïnvesteerd op het Chemelot terrein door de aanwezige bedrijven. Deze investeringen hebben betrekking op onder meer onderhoud van bestaande en toepassen van nieuwe technieken binnen de fabrieken om processen duurzamer en efficiënter te kunnen inrichten.   

De hoge mate van integratie en synergie op Chemelot, de kennis en expertise van de Brightlands Chemelot Campus, de fabrieken en de site services, is uniek in Europa. Hierdoor kunnen de fabrieken op het Industrial Park als ook de proeffabrieken op de Brightlands Chemelot Campus efficiënt opereren op het gebied van grondstoffen, energie en kosten en concurrerend produceren. De volledige keten, van R&D, onderwijs, pilot- en demofabrieken en grootschalige maakindustrie bevindt zich op één terrein.

Het Chemelot terrein is de combinatie van het industriële chemiepark en de Brightlands Chemelot Campus. Op het Chemelot Industrial Park zijn nu bijna 150 bedrijven gevestigd waaronder multinationals als Arlanxeo, AnQore, Borealis, DSM, Fibrant, OCI Nitrogen en Sabic. De Brightlands Chemelot Campus is een snel groeiende open innovatie campus met focus op duurzame materialen en processen.

De totale site Chemelot omvat 800 hectare grond in Zuid Limburg (ca. 1500 voetbalvelden)
Op het terrein bevindt zich een wegennet met een lengte van 50 km en 60 km spoorrails. Ook is een eigen haven op het terrein aanwezig.

Voor meer informatie neem contact op met: Judy op het Veld, Manager Communications Chemelot, @ judy.veld-op-het@chemelot.nl, m +31 6 14 686995